توانایی های خود را بسنجید و در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

تعداد بازدید: 673

مدیر موسسه فرهنگی – مذهبی شهدای کربلا استان کرمان در نشست با انجمن هنری آسمان، از توانایی مدیریت و تعهد به کار گفت و اظهار داشت: هر فردی خودش می تواند مراحل پیشرفت خودش را به صورت دقیق برنامه ریخته و آن را پیش ببرد، پس بدون انتظار از امر و نهی کس دیگر، توانایی های خود را بسنجید و در راستای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید.

محمدمهدی خردبخش با تاکید بر اینکه هر کاری انجام می دهید، آن را جایی ثبت کنید، گفت: این موضوع باعث می شود تا بعدها مراحل پیشرفت خود را محک بزنید و متوجه پیشرفت و پس رفت خود باشید؛ علاوه بر این، کار بدون ثبت و داشتن مدرک، بیهوده است.

خردبخش با یک نصیحت دوستانه خطاب به هنرجویان تئاتر، گفت:  در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺳﺮرﺷﺘﻪ ای از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ داﺷﺘﻪ باشید تا در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص از آن استفاده کنید.

مدیر موسسه فرهنگی – مذهبی شهدای کربلا استان کرمان ادامه داد: در فعالیت هنری نیز به دسته بندی ها توجه نکنید، گروه های (الف، ب و ج) قابل تغییر هستندو می توانید به راحتی در دسته های بالاتر و حتی پایین تر وارد شوید، پس به عملکرد خود توجه داشته و تولید محتوا را در درجه اهمیت بالا قرار دهید و از آن یک آرشیو به عنوان روزمه کاری خود، حفظ کنید.

تخصصی تر عمل کنید و مسئولیت پذیر باشید

مهرداد کامران مدیر انجمن هنری آسمان نیز در این نشست، همکاری و کار گروهی را لازمه موفقیت برشمرد و تصریح کرد: همه باید به کار علاقه داشته باشند و خودشان را حداقل در یک شاخه  هنری نشان دهند.

وی مسئولیت پذیری را با اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد:به همه شما هنرجویان محترم عرض می کنم که تخصصی تر عمل کنید و مسئولیت پذیر باشید، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید