زیر مجموعه های رهپویان نور

دفترخدمات مسافرتی وصال نور

تاریخچه دفتر خدمات مسافرتی وصال نور

دفتر خدمات زیارتی وصال نور
با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است.

محور فعالیت دفتر خدمات مسافرتی وصال نور

  • برگزاری تورهای تفریحی، علمی و زیارتی
  • اردو های برون ودرون شهری
  • اردو های داخل استان و خارج از استان

اخبار دفتر خدمات مسافرتی وصال نور

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.