زیر مجموعه های رهپویان نور

گروه هنری آسمان

تاریخچه گروه هنری آسمان

این گروه فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1387 آغاز نمود و با در نظر گرفتن نیازهای روز اجتماع فعالیت خود را به صورت گسترده در مهد کودکها، مدارس، تکیه و مساجد، پارکها و مراسم عروسی جهت برگزاری مراسم مختلف اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی.
این گروه با تشکیل بخشهایی همچون تأتر کودک، تاتر طنز و تأتر درام و گروه تدارکات و مالی جهت اجرای برنامه ها در سطح استان فعالیت می کند.

محور فعالیت گروه هنری آسمان

اجرای برنامه های شاد و متنوع فرهنگی، مجری، گروه تأتر کودک، گروه تأتر طنز، تقلید صدا، سیستم صوت، سیستم نور، طراحی چهره، عکس روی اجسام، فیلم برداری و عکاسی، تزئینات، مسابقات مختلف همراه با جوائز در مهدکودکها ، مدارس، مراسم جشن عروسی، مراسم اعیاد ملی و مذهبی ، دانشگاهها و
مراکز علمی ، ادارات ونهادها ومکانهای مذهبی

اخبار گروه هنری آسمان

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.