مطالب اخلاقی

مطالب اخلاقی
خانم سلیمان زاده

حکایت های اخلاقی

دعای مادر از بایزید بسطامی، عارف بزرگ، پرسیدند:این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟ گفت:شبی مادر از من آب خواست. نگریستم، آب در خانه نبود. کوزه

ادامه مطلب »
مطالب اخلاقی
خانم سلیمان زاده

*سیمای طلبه موفق*

ملاک و معیار یک طلبه موفق چیست؟ به چه طلبه ای می توان لقب روحانی موفق را داد؟ این سوالی است که ممکن است بعد

ادامه مطلب »