اخبار انجمن شعر و قصه ترنم دل

اخبار
خانم عسکر پور

از خاک به افلاک …

زندگی مجال تربیت و هستی کلاسی است که همه لحظه ها و صحنه هایش، آموزگار تربیت انسان است. خاطره اسماعیل پور معاون آموزشی و پژوهشی

ادامه مطلب »