زیر مجموعه های رهپویان نور

انجمن روانشناسی روان پویا

تاریخچه انجمن روانشناسی روان پویا

این انجمن از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه های مختلف روانشناسی آغاز نمود.

محور فعالیت انجمن روانشناسی روان پویا

فعالیت این انجمن در دو بخش مشاوره و کارگاههای آموزشی بوده و در زمینه های مختلف : تربیتی، ازدواج، خانواده، بازی درمانی، تحصیلی، اقتصادی فعالیت مشاوره انجام می دهد.

اخبار انجمن روانشناسی روان پویا

از خاک به افلاک …

زندگی مجال تربیت و هستی کلاسی است که همه لحظه …

آغاز بکار پویش «رفاقت با شهدا» در گروه «خانه آرام»

انجمن مشاوره روان پویا، وابسته به موسسه فرهنگی – مذهبی …

فقط خدا می داند …

خاطره اسماعیل پور حافظ قرآن، فعال فرهنگی استان و یکی …

آغاز دوره کارگاهی اصلاح شیوه ارتباط و واکنش مثبت / چطور می توانیم از زندگی لذت ببریم؟

انجمن مشاوره روان پویا وابسته به موسسه فرهنگی مذهبی شهدای …